top of page

Arkitektur

Vi specialiserar oss på arkitektur med lokal förankring, lokal samhällsplanering samt sociala kartläggningar. Med en ödmjuk relation mellan arkitektur, konst och människor erbjuder vi ett helhetstänk för framtiden. Arkitektur för nyttjande idag så som imorgon.

 

Våra tjänster innefattar designkonsultationer, bygglovshandlingar och småskaliga arkitekturuppdrag.

Modellarbete

Fäst modell

Vi erbjuder varsamt och detaljerat modellarbete av byggnader och miljöer.

Vår första konsultationsmöte är alltid kostnadsfritt.

Kontaktformuläret hittar ni: här.

Läs mer om vårt samarbete med Sliperiet här: 

http://expressionumea.se/vara-program/express/mural-arkitektur-lyfter-taket-pa-sliperiet-i-skala-150/

Fäst design

Designförslag

Vi erbjuder personliga designförslag där lyhördhet till era idéer och behov är i centrum. Med en grund i modern och funktionell arkitektonisk gestaltning jobbar vi med känsla för social hållbarhet för en smartare vardag. 

 

Vi jobbar med allt från nybyggnationer av bostadshus, tillbyggnader till komplementbyggnader och attefallshus. 

Vårt första konsultationsmöte är alltid utan kostnad.

Kontaktformuläret hittar ni: här.

Modell konstnärsresidens
Fäst bygglov
bottom of page