top of page

En del av Generation PEP

 Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

 

Vi bidrar genom att skapa produkter och tjänster som i grund och botten främjar en rörelseberikad vardag för barn och ungdomar. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa. 

Generation_Pep_Folkrîrelse_Logo_BLACK.pn
bottom of page